Stichting Cultuurbehoud Achterhoek

Doel stichting
De Stichting heeft een focus op de instandhouding en openstelling van
kerkelijke gebouwen, historische panden, monumenten en erfgoederen
met een belangrijke cultuurhistorische waarde, voor de huidige en
toekomstige generaties. Geografisch ligt de focus op Gelderland en
Overijssel en de Achterhoek in het bijzonder.

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit:
– de heer A.F. Joldersma, voorzitter
– de heer B.A.G. Markslag, penningmeester
– de heer F. Laar, secretaris

Tricot 15, 7101 AH Winterswijk